Календар вчителя


calendar

 

 

Оновлена програма з інформатики для учнів 5-9 класів

Повідомляємо, що на офіційному веб-сайті Міністерства розміщено оновлену програму з інформатики для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).

Ознайомитися з оновленою програмою можна за посиланням:

http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/educational_programs/1349869088/

 

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ НА 2014-2015 н.р..

Лист Міністерства освіти і науки від 11.06.2014 № 1/9-303 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року"

 Наказ Міністерства № 460 від 16.04.2014 "Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572"

 Наказ Міністерства № 834 від 27.08. 2010 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657

Наказ МОН від 29.05.2014 №657 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 №834»

Наказ Міністерства № 409 від 03.04.2012 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664 Наказ МОН від 29.05.2014 №664 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012р. №409»

Навчальні програми

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Природознавство і Біологія для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Хімія для 7-9 класів  загальноосвітніх навчальних закладів 

Українська мова для 5-9 класів з українською мовою навчання

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із  українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу)

Російська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання

Світова література для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Література (словацька та світова) 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Українська література  для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами навчання національних меншин

Іноземні мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Мистецтво програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Математика програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Інформатика програма  для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Природознавство 5 клас для загальноосвітніх навчальних закладів

Основи здоров'я для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Трудове навчання для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Географія для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Фізична культура для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Історія для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Правознавство для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Фізика для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Створення порфоліо вчителя

Портфоліо вчителя

Сучасний педагог може мати широкий спектр діяльності, результати якої неможливо зібрати в одному документі.  Тому бажано скласти портфоліо, що об'єднує всі аспекти роботи вчителя. Зацікавлений у своєму успіху і кар'єрі педагог оформляє два варіанти портфоліо: в електронному та паперовому вигляді.

Оформлення паперового портфоліо

1. Титульна сторінка. Пропишіть прізвище, ім'я та по батькові красивим, добре читаним шрифтом.

2. Візитка.  Почніть складання портфоліо з загальних відомостей про себе. Вкажіть рік народження, освіта - основну спеціальність і кваліфікацію згідно диплому. Додайте фото,  сформулюйте життєве кредо. Якщо дипломів кілька, перерахуйте всі. Напишіть про трудовий і педагогічний стаж роботи і не забувайте постійно оновлювати цей розділ. Якщо ви проходили курси підвищення кваліфікації, брали участь у педагогічних семінарах і конференціях, вкажіть це теж.

3. Результати педагогічної діяльності. Прикладіть до портфоліо копії грамот, нагород і подячних листів. Всі ці документи дозволяють скласти думку про індивідуальному розвитку педагога. Вказуйте ці досягнення в порядку значимості, так як зазвичай на останні рядки звертають менше уваги.

У   цьому розділі  потрібно зібрати матеріали, які підтверджують ступінь освоєння учнями освітньої програми, привести аналіз діяльності педагога на підставі контрольних зрізів, конкурсів та олімпіад, в яких брали участь учні. Тут же вкажіть результати підсумкової атестації учнів, наявність медалістів та відомості про надходження учнів у вузи. Ці матеріали дадуть можливість отримати уявлення про динаміку результатів діяльності педагога.

4. У розділі «Науково-методична діяльність» потрібно пояснити вибір освітньої програми, методичної літератури, засобів педагогічної діяльності, технологій. Якщо ви берете участь в педагогічних конкурсах, майстер-класах, круглих столах, проводите наукові дослідження, розробляєте власну програму навчання, пишите  кандидатську або докторську дисертації, напишіть про це.

5. Узагальнення досвіду. У цьому розділі потрібно описати проблему над якою працює вчитель, додати конспекти уроків (з ІКТ), публікації (онлайн, журнали, тощо), авторські програми…..

6. Портфоліо педагога повинно мати розділ про позаурочну діяльность, в якому ви можете представити творчі роботи, проекти та дослідження, виконаних учнями; привести список переможців конкурсів, змагань, олімпіад; написати програми і сценарії позакласних заходів, факультативів та гуртків.

7. Опишіть свою навчально-матеріальну базу: список довідкової літератури, словників, наочних посібників, вкажіть наявність комп'ютера і технічних засобів навчання, приведіть свій дидактичний матеріал.

На основі  зібраного портфоліо створюється презентація, яка повинна відповідати змісту портфоліо та виділяти основні результати діяльності вчителя.