Професійний стандарт вчителя

papkaДіяльність педагога в міжатестаційний період має бути спрямована на розвиток та вдосконалення загальних і професійних компетентностей для реалізації кожної трудової функції, визначених Професійними стандартами:

• «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»

Атестація 2023-2024

atestacija.jpg

 Нове Положення про атестацію викликало чимало запитань у освітян. 

Наша команда систематизувала основні вимоги нормативних документів, які допоможуть побудувати чітку та ефективну траєкторію  роботи педагога в міжатестаційний період.

 Положення про атестацію педагогічних працівників Фастівського академічного ліцею №2

Графік заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у   2023-  2024 навчальному році

 План вивчення системи роботи вчителя

  Комплексна перевірка діяльності вчителя

  Моніторинг викладання предмету вчителем, який атестується

 Співбесіда із вчителем, який атестується, за підсумками семестру

  Анкета для оцінювання педагогічного працівника  адміністрацією 

 Анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника колегами по роботі

   Анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника батьками учнів ліцею  

   Анкета для оцінювання діяльності педагогічного працівника учнями ліцею

    Анкета самооцінювання

   Аналіз результатів атестації педагогічних працівників у навчальному році

Положення про методичну роботу

papkaМетодична робота у Фастівському академічному ліцей №2 здійснюється згідно із Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в ХХ1 столітті, даним Положенням, Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Положення про методичну роботу

 

Орієнтовна схема повного аналізу уроку

032Сьогодні змінюється роль учителя, а значить змінюються підходи до організації його діяльності, і як би ми зараз не хотіли відкинути та змінити систему контрою за якістю викладання, вона має бути присутньою. Тільки той, хто планує свою діяльність, передбачає кінцевий результат, очікувані результати, той досягне успіху. 

 Як аналізувати урок?  Методичні рекомендації учителю. 

 

Аналіз методичної роботи за 2020-2021 н.р.

medМетодична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:01f31e9621df