Аналіз методичної роботи за 2020-2021 н.р.

medМетодична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:01f31e9621df

Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи

Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору:  шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Текст, у якому йде мова про дії ведучих та учасників заходу, подається посередині рядка й виділяється курсивом (наприклад: Звучить лірична мелодія), крапка не ставиться. Зліва жирним шрифтом вказують дійових осіб (наприклад: Ведуча:), справа – текст їхніх слів.

Текст сценарію має бути викладений за таким алгоритмомea51cd46c440x

Вимоги до оформлення конспекту уроку

Текст конспекту заняття чи уроку має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Алгоритм, за яким потрібно викласти  текст конспекту навчального заняттяea51cd46c440x