Положення про методичну роботу

papkaМетодична робота у Фастівському академічному ліцей №2 здійснюється згідно із Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти в ХХ1 столітті, даним Положенням, Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Положення про методичну роботу