Вимоги до оформлення конспекту уроку

Текст конспекту заняття чи уроку має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Алгоритм, за яким потрібно викласти  текст конспекту навчального заняттяea51cd46c440x

 

Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи

Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору:  шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Текст, у якому йде мова про дії ведучих та учасників заходу, подається посередині рядка й виділяється курсивом (наприклад: Звучить лірична мелодія), крапка не ставиться. Зліва жирним шрифтом вказують дійових осіб (наприклад: Ведуча:), справа – текст їхніх слів.

Текст сценарію має бути викладений за таким алгоритмомea51cd46c440x

Вимоги до оформлення плану роботи шкільного методичного об'єднання

План роботи МО складається на навчальний рік з метою реалізації завдань, які покладені на МО, а також завдань, визначених річним планом роботи. План розглядається на засіданнях МО і представляється адміністрації на затвердження.

Він складається орієнтовно з таких розділів....ea51cd46c440x