Створення порфоліо вчителя

Портфоліо вчителя

Сучасний педагог може мати широкий спектр діяльності, результати якої неможливо зібрати в одному документі.  Тому бажано скласти портфоліо, що об'єднує всі аспекти роботи вчителя. Зацікавлений у своєму успіху і кар'єрі педагог оформляє два варіанти портфоліо: в електронному та паперовому вигляді.

Оформлення паперового портфоліо

1. Титульна сторінка. Пропишіть прізвище, ім'я та по батькові красивим, добре читаним шрифтом.

2. Візитка.  Почніть складання портфоліо з загальних відомостей про себе. Вкажіть рік народження, освіта - основну спеціальність і кваліфікацію згідно диплому. Додайте фото,  сформулюйте життєве кредо. Якщо дипломів кілька, перерахуйте всі. Напишіть про трудовий і педагогічний стаж роботи і не забувайте постійно оновлювати цей розділ. Якщо ви проходили курси підвищення кваліфікації, брали участь у педагогічних семінарах і конференціях, вкажіть це теж.

3. Результати педагогічної діяльності. Прикладіть до портфоліо копії грамот, нагород і подячних листів. Всі ці документи дозволяють скласти думку про індивідуальному розвитку педагога. Вказуйте ці досягнення в порядку значимості, так як зазвичай на останні рядки звертають менше уваги.

У   цьому розділі  потрібно зібрати матеріали, які підтверджують ступінь освоєння учнями освітньої програми, привести аналіз діяльності педагога на підставі контрольних зрізів, конкурсів та олімпіад, в яких брали участь учні. Тут же вкажіть результати підсумкової атестації учнів, наявність медалістів та відомості про надходження учнів у вузи. Ці матеріали дадуть можливість отримати уявлення про динаміку результатів діяльності педагога.

4. У розділі «Науково-методична діяльність» потрібно пояснити вибір освітньої програми, методичної літератури, засобів педагогічної діяльності, технологій. Якщо ви берете участь в педагогічних конкурсах, майстер-класах, круглих столах, проводите наукові дослідження, розробляєте власну програму навчання, пишите  кандидатську або докторську дисертації, напишіть про це.

5. Узагальнення досвіду. У цьому розділі потрібно описати проблему над якою працює вчитель, додати конспекти уроків (з ІКТ), публікації (онлайн, журнали, тощо), авторські програми…..

6. Портфоліо педагога повинно мати розділ про позаурочну діяльность, в якому ви можете представити творчі роботи, проекти та дослідження, виконаних учнями; привести список переможців конкурсів, змагань, олімпіад; написати програми і сценарії позакласних заходів, факультативів та гуртків.

7. Опишіть свою навчально-матеріальну базу: список довідкової літератури, словників, наочних посібників, вкажіть наявність комп'ютера і технічних засобів навчання, приведіть свій дидактичний матеріал.

На основі  зібраного портфоліо створюється презентація, яка повинна відповідати змісту портфоліо та виділяти основні результати діяльності вчителя.