Діяльність практичного психолога закладу:

Основні напрямки роботи практичного психолога:

   q  Діагностична робот

q  Корекційно-розвивальна робота

q  Консультаційна робота

q  Профілактична робота

q  Просвітницька робота

q  Організаційно-методична робота

 

 

  

Основні завдання практичного психолога на 2020/2021 н. р.:

               психологічний супровід процесу адаптації учнів 1-х, 5-х та 10-х класів;

               корекційно-розвивальна робота з дезадаптованими учнями;

               сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку учнів на кожному віковому етапі, створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

               формування здорового способу життя серед учнівської молоді, свідомого і відповідального ставлення до власного здоров’я;

               формувати потребу в психологічних знаннях (викладання навчального матеріалу за програмами факультативних курсів з психології);

               психологічний супровід педагогічної технології «Росток»;

               психологічний супровід учнів допрофільного та профільного навчання;

               проведення роботи з обдарованими учнями та їх батьками;

               профілактика торгівлі людьми, дитячої безпритульності та бездоглядності;

               профілактика насильства, жорстокого поводження з дітьми;

               профілактика виникнення булінгу, кібербулінгу, мобінгу;

               активізація превентивних заходів щодо різних форм залежностей, фізичного насильства та агресивної поведінки;

               координація діяльності служби порозуміння;

               консультативна робота з метою психологічної підтримки вчителя;

               надавати психологічну допомогу батькам при виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні та соціальної дезадаптації дітей;

               профілактика правопорушень серед неповнолітніх, психологічний супровід дітей, схильних до прояву девіантної, делінквентної поведінки (проведення бесід, тренінгів, корекційно-розивальних занять з учнями, що перебувають на внутрішньошкільному обліку);

               проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 9-11 класів та їх батьків;

               здійснення психологічного супроводу учнів при підготовці та в процесі проходження державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

               психологічний супровід учнів, які здобувають освіту за допомогою індивідуальної форми навчання;

               участь у складі команди психолого-педагогічного супроводу (вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП; психологічний супровід дитини з ООП; надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП згідно з ІПР; надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги
педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з дитиною з ООП; консультативна робота з батьками дитини з ООП; просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі);

               профілактика суїцидальної поведінки (виявлення суїцидальних тенденцій в учнівської молоді; проведення індивідуальних консультацій з педагогами і батьками дітей; проведення просвітницьких заходів з учнями про цінність особистості й сенс життя);

               надання психологічної допомоги дітям та їх батькам, які перебувають у кризовій ситуації, складних життєвих обставинах, а також постраждалим в результаті військових дій на Сході України та переселенцям (профілактика стресових і постстресових станів; надання психологічної допомоги у подоланні психотравмуючих ситуацій та полегшення процесу соціалізації);

               попередження виникнення надмірної психологічної напруги в учасників освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19;

               запроваджуватионлайн-консультування (психологічний супровід учасників освітнього процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій в умовах змішаного або дистанційного навчання);

               участь у роботі методичного об’єднання практичних психологів міста (участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах, воркшопах тощо);

               систематично оновлювати інформацію куточка психолога у закладі та публікувати корисні матеріали для учасників освітнього процесу в особистому блогі;

               ведення документації практичного психолога закладу освіти.