Діяльність практичного психолога закладу:

 

Практичний психолог Фастівського академічного ліцею №2 у своїй діяльності керується наступними нормативними документами:

 

- Конституція України;
Закон України «Про освіту»;
- Конвенція ООН «Про права дитини»;
-  Етичний кодекс психолога;
Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»;
-       Лист Міністерства освіти і науки України від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»;
-   Лист МОН від 21.08.2023 № 1/12492-23«Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році»;
-  Лист МОН від 18.04.2023 № 1/5449-23 «Щодо проведення в закладах освітиправопросвітницьких заходів до Міжнародного дня протидії булінгу (День боротьби з цькуванням)»;
-  Лист МОН від 22.06.2022 №1/6885-22 «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України»;
-      Лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»»;
-  Лист МОН від 29.03.2022№1/3737-22«Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»;
-     Лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлілюдьми в умовах воєнної агресії»;
-  Лист МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидіюдомашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;
-   Лист МОН від 04.12.2020 №22.1/10-2496 «Про методичні рекомендації щодо проведення профорієнтаційної роботи в закладах загальної середньої освіти»;
-     Лист МОН від 27.06.2019 № 1/9-414 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок»;
-    Лист МОН України від 10.03.2021 № 1/9-128 «Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків»;
-       Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»;
-    Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»;
-  Лист МОН від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»;
-  наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти»;
-       Лист МОН України від 30.08.2018 №1/9-516 «Щодо вирішення конфліктів серед дітей в закладах освіти шляхом впровадження медіації».
-       Лист ІМЗО від 15.05.2023 № 21/08-793 «Про психологічні відеоролики».

 

 

Основні напрямки роботи практичного психолога:

   q  Діагностична робота

q  Корекційно-розвивальна робота

q  Консультаційна робота

q  Профілактична робота

q  Просвітницька робота

q  Організаційно-методична робота

   

Основні завдання практичного психолога на 2023/2024 н. р.:

      – психологічний супровід процесу адаптації учнів до освітнього процесу;
– психологічний супровід обдарованих учнів та їх батьків;
– психологічний супровід учнів допрофільного та профільного навчання;
– психологічна підтримка здобувачів освіти у професійному самовизначенні (профорієнтаційна діагностика, просвітницькі заходи, консультування);
– психологічний супровід учнів при станах підвищеного інтелектуального чи психоемоційного навантаження під час підготовки до складання НМТ, ДПА тощо;
– сприяння повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку учасників освітнього процесу, формуванню психологічної стійкості і розвитку резильєнтності;
– сприяння формуванню здорового способу життя серед учнівської молоді, свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я;
– психологічний супровід учнів, які здобувають освіту за допомогою індивідуальної та сімейної (домашньої) форми навчання;
– профілактика торгівлі людьми, дитячої безпритульності та бездоглядності;
– профілактика насильства, жорстокого поводження з дітьми;
– профілактика виникнення булінгу, кібербулінгу, мобінгу;
– популяризація ненасильницької моделі поведінки;
– активізація превентивних заходів щодо різних форм залежностей, (алкоголізму, тютюнопаління, вживання психоактивних речовин, кіберзалежності тощо);
– профілактика суїцидальної поведінки;
– психологічна допомоги дітям та їх батькам, які перебувають у кризовій ситуації, складних життєвих обставинах, а також постраждалим в результаті військових дій та вимушеним переселенцям (профілактика стресових і постстресових станів, надання психологічної допомоги у подоланні психотравмуючих ситуацій та полегшення процесу соціалізації);
– профілактика правопорушень серед неповнолітніх, психологічний супровід дітей, схильних до прояву девіантної, делінквентної поведінки;
– координація діяльності служби порозуміння (вирішення конфліктів мирним шляхом за допомогою використання техніки медіації);
– психологічна підтримка педагогів (технології надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічних хвилинок» під час освітнього процесу);
– психологічна допомогу батькам при виникненні проблем у розвитку, навчанні, вихованні та соціальної дезадаптації дітей;
– просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі;
– участь у складі команди психолого-педагогічного супроводу (надання корекційно-розвиткових послуг учням з ООП згідно висновку ІРЦ; надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти у роботі з учнями з ООП; консультативна робота з батьками учнів з ООП);
– запроваджувати онлайн-консультування, проводити онлайн-тренінги;
– участь у діяльності професійної спільноти практичних психологів та соціальних педагогів (участь у семінарах, тренінгах, майстер-класах тощо);
– систематично оновлювати інформацію куточка психолога у закладі, публікувати актуальні матеріали для учасників освітнього процесу в особистому блогі;
– застосовувати у роботі сучасні інформаційно-комунікаційні технології ;
– удосконалення професійних навичок;
– ведення документації практичного психолога закладу освіти.