Вимоги до оформлення конспекту уроку

Текст конспекту заняття чи уроку має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Алгоритм, за яким потрібно викласти  текст конспекту навчального заняттяea51cd46c440x