Вимоги до письмового оформлення сценарію виховної справи

Текст сценарію має бути викладений без помилок. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору:  шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.

Текст, у якому йде мова про дії ведучих та учасників заходу, подається посередині рядка й виділяється курсивом (наприклад: Звучить лірична мелодія), крапка не ставиться. Зліва жирним шрифтом вказують дійових осіб (наприклад: Ведуча:), справа – текст їхніх слів.

Текст сценарію має бути викладений за таким алгоритмомea51cd46c440x