Виховна діяльність 2020-2021

Протягом 2020-2021 навчального року виховна діяльність ліцею була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України»та виховної проблеми ліцею  «Створення умов для вільного розвитку особистості школяра  шляхом залучення його до різноманітних видів творчої діяльності».

Весь навчальний рік у плані розбито на окремі місячники: морального, громадянського, патріотичного, естетичного, правового, національного, екологічного, трудового виховання, що дає змогу конкретизувати види і форми виховної діяльності з учнями, більш цілеспрямовано організувати роботу з ними.

Детальніше......